فروشگاه آگری پلاس لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(ریال) قیمت شگفت انگیز(ریال)
هواکش ۱۰۰پره پلاستیکی PPG الوند هواکش ۱۰۰پره پلاستیکی PPG الوند 68000000 68000000
کود اسید بوریک کود اسید بوریک 460000 460000
حشره کش تری کلروفن – دیپترکس بسته ۵۰۰ گرمی حشره کش تری کلروفن – دیپترکس بسته ۵۰۰  گرمی 1150000 1150000
نخ علف تراش سه گوش نخ علف تراش سه گوش 65000 65000
نخ علف تراش شش گوش نخ علف تراش شش گوش 80000 80000
حشره کش پروکلیم فیت رها اندیش کاوان قوطی ۱۰۰ گرمی حشره کش پروکلیم فیت رها اندیش کاوان قوطی ۱۰۰ گرمی 7200000 7200000
حشره کش کاراته زئون سینجنتا قوطی ۲۵۰میلی لیتری حشره کش کاراته زئون سینجنتا قوطی ۲۵۰میلی لیتری 3550000 3550000
علف کش پاراکوات طیف سبز قوطی ۱ لیتری علف کش پاراکوات طیف سبز  قوطی ۱ لیتری 1200000 1200000
کنه کش آبامکتین طلایی گل سم قوطی نیم لیتری کنه کش آبامکتین طلایی گل سم قوطی نیم لیتری 950000 950000
مته ۴/۲ برتون مته ۴/۲ برتون 280000 280000