براساس قیمت (تومان)
سبد خرید

نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۵۴

 • نایلون 10 متر 8 درصد یووی 220 میکرون گرید B پرشین
  نایلون 10 متر 8 درصد یووی 220 میکرون گرید B پرشین ۸۱۹,۰۰۰ ریال
  ۸۶,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون 150 میکرون ساده پرشین
 • نایلون 8 متر 5 درصد یووی 220 میکرون گرید B پرشین
  نایلون 8 متر 5 درصد یووی 220 میکرون گرید B پرشین ۷۲۷,۰۰۰ ریال
  ۱۰۲,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون 8 متر 8 درصد یووی متری
 • نایلون صیفی عرض 100 سانت 30 میکرون رول 1000 متری
  نایلون صیفی عرض 100 سانت 30 میکرون رول 1000 متری ۵۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱۳۳,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون صیفی عرض 90 سانت 30 میکرون رول 1700 متری
  نایلون صیفی عرض 90 سانت 30 میکرون رول 1700 متری ۵۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱۳۳,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون عرض 10 متر 5 درصد پرشین متری
  نایلون عرض 10 متر 5 درصد پرشین متری ۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲۴۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون عرض 10 متر 5 درصد یووی 220 میکرون گرید B
  نایلون عرض 10 متر 5 درصد یووی 220 میکرون گرید B ۷۳۰,۰۰۰ ریال
  ۹۴,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون عرض 10 متر 8 درصد بی پرشین متری
  نایلون عرض 10 متر 8 درصد بی پرشین متری ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون عرض 10 متر ساده 150 میکرون پرشین متری
  نایلون عرض 10 متر ساده 150 میکرون پرشین متری ۹۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون عرض 8 متر 1/5 درصد 100 میکرون پرشین متری
  نایلون عرض 8 متر 1/5 درصد 100 میکرون پرشین متری ۵۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون عرض 8 متر 1/5 درصد یووی 100 میکرون پرشین
  نایلون عرض 8 متر 1/5 درصد یووی 100 میکرون پرشین ۶۴۸,۰۰۰ ریال
  ۹۸,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون عرض 8 متر 3 درصد 170 میکرون پرشین متری
  نایلون عرض 8 متر 3 درصد 170 میکرون پرشین متری ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • نایلون عرض 8 متر 5 درصد پرشین متری
  نایلون عرض 8 متر 5 درصد پرشین متری ۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵۲۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • 0
  0 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )